İzmir Escort

 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image

Bizler Kimiz?

GEOPRO Müşavirlik, İnşaat ve Mühendislik Limited Şirketi

2012 yılında Yüksek İnşaat Mühendisi Dr. Serkan Üçer tarafından kurulmuştur. GEOPRO inşaat mühendisliğinin bir alt dalı olan geoteknik mühendisliği alanında hizmet vermektedir. Geoteknik mühendisliği farklı disiplinleri de kapsayan bir dal olmakla beraber genel olarak zeminin ve kayanın mühendislik davranışını modeller.

GEOPRO Geoteknik Mühendisliği Faaliyet Alanları

GEOPRO geoteknik mühendisliği ile ilgili her türlü yapının projelendirilmesi konusunda hizmet vermektedir. Proje hizmetleri geoteknik mühendislik yapıların sadece statik olarak tasarlanmasını kapsamaz. Aynı zamanda sözkonusu yapıların deprem ve sismik yükler altındaki davranışlarını da kapsar. Geoteknik mühendisliği yapılarının deprem ve sismik yükler altındaki davranışı büyük bir bölümü birinci derecede deprem bölgesi içinde bulunan ülkemiz açısından son derece önemlidir. Projelendirme kapsamına giren yapılara örnek olarak derin kazılar, her türlü yapının temelleri, barajlar, tüneller, yol dolguları ve yarmaları gösterilebilir.

Dr. Serkan Üçer

GEOPRO’nun kurucusu Dr. Serkan Üçer 1978 Kırıkkale doğumludur. Lisans eğitimini 2002 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirerek tamamlamıştır. Profesyonel meslek yaşantısı boyunca sadece geoteknik mühendisliği ile ilgili sayısız özel sektör ve üniversite projelerinde çalışmış olan Dr. Serkan Üçer, yine aynı bölümden 2006 yılında Master ve 2012 yılında Doktora derecelerini almaya hak kazanmıştır.

Daha Fazlası

Hizmetlerimiz

Geoteknik Tasarım:

 • Derin Kazı ve İksa Projeleri
 • Temel Tasarımı Projeleri
 • Heyelan Önleme ve Şev Stabilitesi Projeleri
 • Zemin İyileştirme Projeleri
 • Tünel Tasarımı Projeleri
 • Geoteknik Deprem Mühendisliği Projeleri
 • Geosentetik Donatılı İstinat Duvarı ve Güçlendirme Projeleri

Geoteknik Müşavirlik:

 • Proje ve Kalite Kontrol Hizmetleri

Daha Fazlası